žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo programa


žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo programa
žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo programa statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi žemės ir miškų ūkio srities profesinėms žinioms įgyti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-446 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.